*
3 *
*
7 *
*
9 *
*
10 *
*
11 *
*
12 *
*
13 *
*
14 *
*
15 *
*
16 *
*
17 *
*
18 *
*
19 *
*
20 *
*
21 *
*
22 *
*
23 *
*
24 *
*
25 *
*
26 *
*
28 *
*
29 *
*
30 *
*
31 *
*
32 *
*
34 *
*
36 *
*
38 *
*
40 *
*
42 *
*
43 *
Santa Barbara Mission Church
45 Santa Barbara Mission Church
*
47 *
*
48 *
*
49 *
*
51 *
*
55 *
*
56 *
*
58 *
*
59 *
*
60 *
*
61 *
*
64 *
*
65 *
*
69 *
*
71 *
*
72 *
*
73 *
*
76 *
*
79 *
Cathedral of Saint Mary of the Assumption
81 Cathedral of Saint Mary of the Assumption
*
84 *
*
87 *
*
89 *
*
90 *
*
92 *
*
93 *
*
94 *
*
95 *
*
96 *
*
98 *
*
99 *
*
101 *
*
103 *
*
104 *
*
108 *
*
110 *
*
111 *
*
114 *
*
115 *